onsdag 29 augusti 2018

Mina minikiwis köpta från Wedrowski

Har köpt två minikiwisar från Wedroski - en hanne och en hona av 'Weiki'.
Actinidia arguta ’Weiki
Just nu står de på gränsen mot vägen under ett gullregn. Växer dåligt, Har nästan dött av torkan, men misstänker också att rotkonkurrensen med gullregnet är tuff.

onsdag 22 augusti 2018

Den slitna skogen

Naturen och kulturmarkerna är den snyggaste miljön och trädgården kan bara försöka närma sig i sin design. Skogen, bergen, ängarna och åkrarna i mina trakter  på Södertörn är väldigt fin, men...

Tyvärr ser skogen  inte så kul ut då den brukas.
Här är exempel från juni 2018 från området norr om Segersängsvägen och väster om motorvägen.


Fullt av sjuka/döda granar
Monokultur av gran
Här är augusti 2018 i skogen mellan Segersäng occh Grödby söder om Segersängsvägen.
Kvarlämnat ris av småträd och grenar överallt gör det svårt att ta sig fram
Djupa hjulspår är vanligt. Finns det ingen regel om att man måste avverka då marken är frusen?
Svårt att fånga de djupa hjulspåren på bild.