torsdag 18 april 2013

Vattnets retfulla lagbundenhet

Att  leda in vatten från omgivingen är inte helt  enkelt.

1) Det är  svårt att få regnvatten att rinna in i en dammduksklädd damm såvida man inte leder det noggrant:. Vattnet rinner fram till dammen och sedan under duken
2) Det är inte bra att vattnet rinner under duken för det tar med sig småpartiklar (sand, lera) och underminerar dammsidorna
Själv leder jag vatten från stuprören: vilket ganska är enkelt.
Men att leda naturliga  rännilar mot dammen , utan att säkra att vattnet rinner ovanpå/i ngt vattentätt,  skulle jag avråda ifrån .                          

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar