söndag 3 november 2013

Mellansnack (slumpord och trädgårdsplan)

Jag har ännu inte hunnit vidare med slumpordsprocessen.
Ägnar mig åt att
  • Flytta matjord från dammens södra ände, där jag vill ha en gångstig och fylla med skräpjord och sten.
  • Rädda lite växter
  • Undvika att skada daggmaskar (svårt): har massor
  • Gräva ut slänten för att få en bredare strand

Undrar om det finns någon som inte förstått poängen med slumpord och ivrigt väntar på en förklaring?
Eller bara vill se hur det blir?

Kanske undrar om det verkligen kan vara så att "ju längre bort från målobjeketet, desto bättre"?

Hm man kan ju undra vad slumpordet "lastbil" skulle  medföra . Måste provas.

Men nu ut och gräva bort det jag vet ska bort. Om man gör det så kan ju nya tankar växa fram. Pss sätt som att skulptera en elefant genom att ta bort allt som inte ser ut som en elefant.

Ja just jag har tagit en massa foton på området också.

Nu mat och gräva.
Återkommer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar